Algemene voorwaarden

WEBSHOP www.vanloonbyisa.be

Gevestigd aan de Mechelsesteenweg 203 te 2220 Heist-op-den-Berg BELGIE

BTW nummer: BE0450250937 Carol bv

-emailadres: [email protected]

-telefoonnummer: 015 25 35 05 (van dinsdag tem vrijdag bereikbaar)1.Klant is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en met welke persoon de verkoper een overeenkomst sluit.

2.De overeenkomst tot koop is tot stand gekomen wanneer de klant een bestelling geplaatst heeft volgens de omschreven procedure en de aangegeven betaalmethoden op de webshop aangegeven.

3.De product is een door verkoper op de webshop te koop aangeboden producten.

4.De koopprijs op de webshop vermeld is de prijs inclusief BTW en verzendkosten.

Indien het afleveradres niet in België is gelegen worden verzendkosten berekend

maar nooit meer dan de gangbaar posttarief voor het buitenland.

5.Zodra de bestelling via de webshop van Van Loon by Isa (verkoper) is ontvangen krijgt de klant binnen 2 werkdagen hiervan bericht.

6.Wanneer de betaling van het bestelde product binnen is bij verkoper, wordt het bestelde product uiterlijk binnen 10 dagen geleverd.

7.Indien verkoper het product niet binnen de boven gestelde termijn kan leveren, wordt de klant hiervan in kennis gesteld. Klant kan akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt zijn geld terug uiterlijk binnen 14 dagen.

8.Bedenktijd: voor de koopovereenkomst geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, die in gaat na ontvangst van het bestelde product. Het product kan worden geretourneerd aan verkoper op de door verkoper aangegeven wijze. De klant dient dan wel zorgvuldig te zijn omgegaan met het product. Het product moet ongedragen (passen van kleding is toegestaan),onbeschadigd en in originele verpakking zijn.

9.Het risico met betrekking tot beschadiging van de producten gaat op de koper over vanaf het moment van aflevering.

10.Aflevering vindt plaats door een door verkoper aangewezen vervoerder.

11.De betaling vindt plaats via de op de webshop aangegeven betalingsmogelijkheden.

De bestelde producten zullen worden verzonden naar de klant nadat de betaling binnen is bij verkoper.

12.Verkoper VAN LOON by Isa behoudt zich het recht voor de door koper geplaatste bestelling niet te aanvaarden indien:

a. Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen

b. Koper al eerder bij verkoper geplaatste bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald. Indien verkoper de bestelling niet accepteert, zal hij koper hiervan spoedig in kennis stellen.

13.Mocht na ontvangst van de bestelling door koper blijken dat de maat van het product niet conform is kan het product geruild worden.

14.Het retourneren van het bestelde product door de koper wordt alleen geaccepteerd indien sprake is van fabricage fout of het verkeerd verstuurd product door de verkoper.

15.Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering.

16.Klachten kunnen worden ingediend via het e-mailadres vermeld op de webshop.

17.De algemene voorwaarden van de webshop kunnen door verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen alvorens koper van deze webshop gebruik maakt. Op aanvraag kunnen deze algemene voorwaarden per mail aan koper worden verzonden.